ارتوبیلوژیکس (ORTHOBIOLOGICS) چیست ؟

آرتروسکوپی به چه معناست ؟
آوریل 18, 2017
ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه
آوریل 18, 2017

ارتوبیلوژیکس عبارت است از استفاده از بافت های زنده یا غیر زنده برای ترمیم آسیب ها در ارتوپدی.

به عنوان مثال یکی از روش های درمانی برای آسیب های مفاصل و تخریب غضروف و نسوج و حتی آسیب های تاندونی , استفاده از خون خود فرد بیمار است

و در روشی به نام پی آر پی (PRP) یا به اصطلاح سلول درمانی که از خون بیمار نمونه گیری میشود و پس از اینکه پلاسمای خون را با کمک سانتریفیوژ و کیت های خاصی جدا سازی شد پلاسمای حاوی پلاکت های خون به تاندون و در اطراف آن به داخل مفصل تزریق میشود .

از موارد دیگر ارتوبیلوژیکس عبارت است از استفاده از نسوج غیر از بدن خود فرد و یا به اصطلاح استفاده از بافت آلوگرفت (Allograft) .

یکی از موارد استفاده از آلوگرفت در بازسازی رباط صلیبی استفاده میشود .از موارد دیگر استفاده از آلوگرفت استفاده از استخوان آلوگرفت برای پر کردن فضاهای خالی استخوان در عمل های جراحی من جمله در مواردی که تومور های استخوانی در حین جراحی برداشته میشود آن قسمت دیفکت یا قسمتی گه فاقد استخوان در حین جراحی است با بافت استخوانی آلوگرفت پر میشود . مورد دیگر استفاده از آلوگرفت استخوانی در مواقع دیفکت های استخوانی ناشی از شکستگی های باز (Open fracture) می باشد و یا در مواقعی که شکستگی استخوان جوش نخورده و یا بد جوش خورده است و یا به اصطلاح در نان یونیونnonunion و مال یونیون malunion .

اشکالی که از استخوان آلوگرفت برای استفاده وجود دارد عبارت است از استوت گرفت (stut graft) و یا مورسلایزد گرفت (morselised bone graft) و یا بون چیپس (Bone chips) .

برای استفاده از تاندون آلوگرفت نیز انتخاب با جراح است و میتواند از تاندون های مختلف مثل تاندون آشیل تاندون تیپست و … تاندون های مختلف استفاده کنند.

منبعی که برای استفاده از آلوگرفت است معمولا بانک های استخوان و تاندون هستند . در ایران یک مورد شرکت همانند ساز بافت کیش است که در کیش مستقر است و یک مورد بانک استخوان مربوط به بیمارستان امام خمینی می باشد .

leading software development company india what is an adblock what is an ecommerce platform what is an ecommerce store what is an outsourcing company what is data management what is data management explain what is data management software what is data management system what is data management technology