در حین عمل جراحی ترمیم پارگی روتاتور کاف (ROTATOR CUFF) چه اقداماتی انجام می شود؟

لنز آرتروسکوپی چیست؟
آوریل 18, 2017

در حین این عمل جراحی چه به طریق جراحی باز و یا جراحی آرتروسکوپیک

جراح در ضمن ترمیم تاندون و رساندن دو سر تاندون به هم قسمت های به اصطلاح نیکروزه و یا بافت های مرده را باید بردارد و یا به اصطلاح دبرید کند که به این عمل دبریدمان(Debridment) گفته می شود و در ضمن بافت های استخوانی که باعث فشار روی تاندون و آسیب دیدگی و پارگی مجدد تاندون می شود را باید بردارد که به این عمل به اصطلاح آکرومیوپلاستی (Acromioplasty) گفته می شود.

leading software development company india what is an adblock what is an ecommerce platform what is an ecommerce store what is an outsourcing company what is data management what is data management explain what is data management software what is data management system what is data management technology