لنز آرتروسکوپی چیست؟

ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه
آوریل 18, 2017
در حین عمل جراحی ترمیم پارگی روتاتور کاف (ROTATOR CUFF) چه اقداماتی انجام می شود؟
آوریل 18, 2017

لنز آرتروسکوپ عبارت است از وسیله ای که از لحاظ شکل شبیه یک نی می ماند.یک نی که برای نوشیدن مایعات استفاده میشود..

و تفاوت لنزها در زاویه انتهای آن است که میتواند30 درجه , 70 درجه و با زوایای دیگر باشد و هر کدام کاربرد خود را دارد و به علاوه طول این ابزار نی مانند (لنز آرتروسکوپ) نیز بسته به کاربرد در فیلدهای مختلف جراحی و قطر آن متفاوت است. به عنوان مثال لنزی که برای لاپاروسکوپی معمولا جراحان عمومی و زنان استفاده میکنند بلند تر است و لنزی که برای استفاده از آن برای دیدن مفاصل کوچکتر مثل مفاصل مچ دست یا مچ پا استفاده میشود از لنزی که مورد استفاده برای مفاصل بزرگتر مثل شانه و زانو می باشد باریکتر و کوتاه تر است و یا به عبارتی صحیح تر باریکتر نه الزاما کوتاهتر و باریک تر و پزشک جراح ارتوپد با یک شکاف چند میلی متری این لنز آرتروسکوپی نی مانند را وارد مفصل میکند و با اتصال این لنز به سیستم دوربین تصویر مفصل با استفاده از لنز و سیستم اپتیک و camera به مانیتور یا تلویزیون منتقل میشود و جراح و همکاران وی داخل مفصل را از رو مانیتور با بزرگ نمایی میبینند و در حین عمل های جراحی آرتروسکوپی معمولا مایع در جریان است و از یک کاتتر وارد و از کاتتر دیگر خارج میشود و این جریان مایع و فشار آن هم باعث اتصال مفصل میشود و هم اینکه تا حدودی جلوی خون ریزی را میگیرد و جراح میتواند عمل خود را به نحو مناسب انجام دهد.در ضمن یک منبع نور قوی در حین عمل های جراحی آرتروسکوپی از طریق همان لنز آرتروسکوپی برای دیدن داخل مفصل استفاده میشود .

معمولا با یک شکاف کوچک دیگر لوله باریک دیگری وارد مفصل میشود و از این لوله دوم که معمولا به اصطلاح به شیت آرتروسکوپی موسوم است مایع مفصل وارد شده از آن خارج میشود .

در یک سری از اعمال جراحی خصوصا در شانه از کانولا (Cannula) استفاده میشود و معمولا از شکاف دیگر جراحی که از آن کانولا عبور داده شده یا اینکه بدون کانولا ابزارهای که برای جراحی آرتروسکوپیک استفاده میشود وارد مفصل میشود و این وسایل عبارتند از پروب (Probe) , شیور (Shaver) , گرسپر (Grasper) و انواع پانچ (Punch) , فورسپس=فرسپس .

leading software development company india what is an adblock what is an ecommerce platform what is an ecommerce store what is an outsourcing company what is data management what is data management explain what is data management software what is data management system what is data management technology